LEJYONELLA RİSK ANALİZİ - SU SİSTEMİ LEJYONER HASTALIĞI YÖNETİMİ

Lejyonella Risk Analizi Uygulama Süreçleri

Teams veya Zoom üzerinden ilgili ekiple toplantı yapılarak Lejyonella Sunumu ve Lejyonella Risk Analizi süreçlerinin planlanması (yaklaşık 30 .dk)
Teams veya Zoom üzerinden ilgili ekiple ikinci toplantıda Lejyonella Su ve sürüntü numunesi alınacak yerlerin ve numune sayısının belirlenmesi.
Lejyonella Su ve Sürüntü incelemesi için numune kaplarının temini ve Lab. İnceleme ücreti ödemesinin yapılması.
İşletmeye gelinerek Bakım Ekibiyle birlikte daha önce belirlenmiş alanlardan su ve sürüntü lejyonella numunelerinin alınması.
İşlem sırasında fotoğraf çekilmesi.
Akredite Laboratuvara veya Halk Sağlığı Laboratuvarına Lejyonella su numulerinin teslim edilmesi.
Lejyonella Risk Analizi Raporunun Oluşturularak teslim edilmesi
Lejyonella üreme olan alanlar için dezenfeksiyon önerileri ve Rutin işlem önerileri verilmesi.
Teams veya Zoom üzerinden talep edilir ise 1 saat sürecek Lejyonella Eğitimi verilmesi

Endüstriyel İşletmelerde Su Sistemi Lejyoner hastalığı Yönetimi:

Endüstriyel İşletme hakkında genel bilgi alınması İşletme su ve boru sistemi hakkında bilgi alınması İşletme sıcak su sistemi hakkında bilgi alınması İşletme yangın söndürme sistemi hakkında bilgi alınması
Dekoratif havuz ve fıskiye hakkında bilgi alınması
Personel duş ve muslukları hakkında bilgi alınması
İşletme su sisteminde rutin bakım ve tadilatlarhakkında bilgi alınması
İşletme bakım yetkilileri ve tesisat hakkında bilgi sahibi olan yetkililerle
Toplantı ve değerlendirme sorularının yanıtlanması
Numune alınacak yerlerden su numunelerin teknik eleman yardımıyla usulüne uygun olarak alınması
Duş ve lavabo sayı ve yerleri vs. hakkında bilgi alınması
Göz duşu sayı ve yerleri hakkında bilgi alınması
Soğutma kuleleri ve Çiller sisteminin yeri ve hacimleri hakkında bilgi alınması
Sıcak su boyleri vb . sistemleri hakkında bilgi alınması
Güneş enerjisi vs. değerlendirmesi hakkında bilgi alınması
Fan coiller ve split klimalar hakkında bilgi alınması
İşletmedeki klima yerleri ve sayıları, hakkında bilgi alınması
Su depo yerleri sayıları hacimleri vs hakkında bilgi alınması Dezenfeksiyon için kullanılan yöntemler hakkında bilgi alınması

Lejyonella eğitimi ve Lejyonella Su Numunesi Alınması:

Bakım ile ilgili personelin Lejyoner Hastalığı eğitimi
Legionella spp. İçin su örnekleme kılavuzu eğitimi
Numune alacak personele numune alma metotlarının öğretilmesi
Lejyoner hastalığı için numune alınacak yerlerin ve sayısının belirlenmesi

Numune alınımı ve laboratuara teslimi :

Hıfzı sıhha kurumundan numune kaplarının temini
Numune alımı sırasında fotoğraf çekilerek kayıt altına alınması
Numune alınacak yerlerden su numunelerin PH sının ölçümü
Numune alınacak yerlerden su numunelerin klorunun ölçümü
Su numuneler için tetkik formların doldurulması
Örnek kayıt listesi formunun oluşturulması
Sürüntü alınacak yerlerden sürüntü örneklerinin alınması ve su kabına koyulması
Sürüntü ve su kaplarının etiketlerinin hazırlanması
Örneklerin Laboratuvara gönderilmesi
Laboratuardan sonuçların alınması
Lejyonella laboratuar sonuç formu, ölçüm sonuçları ve sürveyans raporunun hazırlanması

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tokgöz İş Sağlığı Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

WhatsApp, SMS, Mobil Telefon: +90 (532) 516 96 76

İzmir Merkez Ofis: Etiler Mah. 9 Eylül Meydanı A. Başaran No: 12 No: 120 Konak İZMİR TÜRKİYE

E-mail : drhasantokgoz@hotmail.com

www.tokgozgroup.com l www.ergonomiriskanalizi.com

TOKGÖZ İŞSAĞLIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ © 2009 Tokgoz Ergonomi