HIZLI MARUZİYET DEĞERLENDİRME

HIZLI MARUZİYET DEĞERLENDİRME (HMD: Quick Exposure Check)

Ergonomik risk analizi için kullanılan etkili bir araçtır. Bu yöntem, Li ve Buckle tarafından geliştirilmiş ve daha sonra David ve diğerleri tarafından iyileştirilmiştir. HMD, gözlemci içi ve gözlemci arası güvenirliğe sahip olduğu kanıtlanmış bir metodoloji olarak kabul edilir.

HMD'nin dikkate değer özelliklerinden biri, çalışanların da değerlendirmeye katılmasını içermesidir. Bu metodoloji iki bölümden oluşur: birincisi gözlemci tarafından çalışanın bel, omuz/kol, el bileği/el ve boyun postür ve hareketlerini değerlendiren 18 madde içerirken, ikincisi çalışan ve değerlendiren kişi için sorular içerir ve bu sorulara verilen cevaplarla birlikte skorlar hesaplanır. Bu yöntem, elle kaldırma işlerinin olduğu birçok işte kullanılabilir ve hem işçi hem de gözlemci tarafından doldurulan uygulama formları bulunmaktadır. Elde edilen matris değerleri analiz edilerek risk değerlendirmesi yapılır.

HMD, temel risk faktörlerini kapsar ve deneyimsiz gözlemciler tarafından bile kullanılabilir. Ayrıca, öğrenilmesi kolay ve hızlı bir kullanıma sahiptir ve işyerindeki risk faktörlerinin etkileşimini ve birleşimini göz önüne alır. Bu nedenle, Hızlı Maruziyet Değerlendirme (HMD) Metodu, ergonomik risk analizi için güvenilir ve kullanışlı bir araç olarak kabul edilir.

İşletmenizin tamamını Tokgöz Ergonomi Danışmanlarına Hızlı Maruziyet yöntemiyle ergonomi risk değerlendirmesi yaptırabilirsiniz.

İşletmenizdeki çalışanlarınız ile bir günlük eğitim ile İşletmenizin tamamını Hızlı Maruziyet yöntemiyle kendi çalışanlarınızla ergonomi risk değerlendirmesi yaptırabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tokgöz İş Sağlığı Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

WhatsApp, SMS, Mobil Telefon: 0 (532) 516 96 76
İzmir Merkez Ofis: Etiler Mah. 9 Eylül Meydanı A. Başaran No: 12 No: 120 Konak İZMİR TÜRKİYE

E-mail : drhasantokgoz@hotmail.com

www.tokgozgroup.com

TOKGÖZ İŞSAĞLIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ © 2009 Tokgoz Ergonomi