REVİZE NIOSH YÜK KALDIRMA DENKLEMİ METODU

İşyerlerinde yük kaldırma, tutma ve taşıma çalışanları en çabuk yoran, en çok zorlayan ve en çok sağlık
sorunlarına neden olmaktadır. NIOSH kaldırma denklemi yöntemi ile çalışanların yükleri kaldırma, taşıma
esnasındaki ergonomik riskleri belirlenebilmektedir. Araştırmacılar deneylerine ve hesaplarına göre farklı
sınır değerleri önermişlerdir.

Bu sınır farklılıkları çalışanın cinsiyeti, yaşı, kaldırılacak yükün geometrisi, kişinin hareket serbestliği,
yükü tutmaya yarayacak kulpların, tutamakların oluşu gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır.
İş yeri ve iş akışını düzenlemekle görevli mühendis mevcut yöntemler arasında kendi koşullarına en yakın
olan yönteme göre sınır değer hesaplarını yapabilir.

Ancak burada elde edilecek sonuçlarında kesin matematik sonuçlar gibi bir sonuç olmadığı, kişilerin
bireysel ve bireylerarası performans farklılıkları daima göz önünde tutulmalıdır. Özellikle iş yüklerinin
düzeyini belirleyip, işçilerin performansını birbiriyle karşılaştırmada ve sağlık sorunları oluşturacak aşırı
zorlanmaları önceden görüp engellemede bu yöntemlerden yararlanmak gereklidir (Babalık, 2007).
Endüstride sağlık sorunlarının önlenmesi için ilk adım, sağlık sorunlarına yol açan etmenlerin saptanması
olmalıdır. Bu meslek kaldırma görevlerini değerlendirmek için kullanırken ergonomistler revize NIOSH
kaldırma denkleminin çok korumacı doğası olduğunu kabul etmişlerdir. Bu amaçla NIOSH Kaldırma Eşiti

işyeri hekimlerinin kolaylıkla kullanabileceği bir araç olabilir (Potvin, 2012).
Tavsiye Edilen Ağırlık Sınırı (TAS)
TAS (RWL) altı adet görev değişkeninin aldığı değerlerin çarpımı ile oluşmaktadır. Denklemde bazı sabit
değerler belirlenmiştir. Bu değerler, sağlıklı bir çalışanın 8 saat boyunca kaldırma ile ilişkili yaptığı
işlerden gelen değerlerdir. TAS hesaplamasında Denklem 1 deki hesaplama kullanılmaktadır.
RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM (1)
Burada LC (yük sabiti), yaşa ve cinsiyete göre farklı olan, maksimum omurga bası yükü «kompresyon
yükü» nün sabit faktör 6.76 kg/kN ile çarpılması ile elde edilir. Tablo 1’den bu değerler elde edilir.

Kaldırma Indeksi :
Kaldırma görevi ile ilgili göreceli stresin hesaplanabilmesi için NIOSH Kaldırma İndeksi (Kİ)
kullanılmaktadır. Bu indeks, kaldırılan ağırlığın, Tavsiye Edilen Ağırlık Sınırı’na oranıdır.

Kaldırma Indeksi iki veya daha fazla cismin göreceli tehlikelerinin belirlenmesi ya da ergonomik
müdahaleler açısından kaldırma işlemlerinin sıralanması amacıyla kullanılmaktadır. NIOSH iş
süreçlerinde kaldırma indeksi’nin 1’in üzerinde olmasının bel ağrılarının görülme sıklığını artırdığını
belirtmektedir. Bu nedenle kaldırma işleminin gerçekleştirildiği iş süreçlerinin kaldırma indeksi 1 ’in
altında olacak biçimde planlanması gerekmektedir. Kaldırma Indeksi’nin 1 ile 3.0 arasında bulunması, işin
tehlikeli olduğunu ve ergonomik düzenleme gerektirdiğini, 3.0’ın üzerinde bulunması ise işin çok tehlikeli
olduğunu ve acil ergonomik düzenlemenin zorunlu olduğunu anlatmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tokgöz İş Sağlığı Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

WhatsApp, SMS, Mobil Telefon: +90 (532) 516 96 76

İzmir Merkez Ofis: Etiler Mah. 9 Eylül Meydanı A. Başaran No: 12 No: 120 Konak İZMİR TÜRKİYE

E-mail : drhasantokgoz@hotmail.com

www.tokgozgroup.com

TOKGÖZ İŞSAĞLIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ © 2009 Tokgoz Ergonomi