OCRA (OCCUPATIONAL REPETETİV ACTİON INDEX)

OCRA Ergonomi Risk Analizi , Mesleki Tekrarlamalı Hareketler İndeksi (Occupational Repetitive Actions Index) Metodu ile Ergonomi Risk Analizi ve Eğitimi

Montaj hattında ergonomik risk faktörlerini analiz etmek ve değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu metod, özellikle tekrarlamalı işlerin ergonomik risklerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir.

Bu yöntem, istasyonlarda birden fazla iş yapılıyorsa, bu işlerin her biri için ayrı ayrı indeks hesaplanmaz. Bunun yerine, tüm istasyonlar için tek bir OCRA değeri hesaplanır ve işlerin birbirleri üzerindeki kümülatif etkisi göz önünde bulundurulur.

OCRA Metodu, kaldırma ve taşıma işlemlerinin yoğun olduğu üretim aşamaları için uygun değildir. Bu yöntem, otomasyona dayalı malzeme aktarma sistemlerinin kullanıldığı ve operatörlerin belirli bir hızla ilerleyen bir konveyör etrafında çalıştığı durumlar için tasarlanmıştır.

Bu yöntemde üst vücut hareketlerinin ergonomik analizi yapılır, özellikle el, bilek, dirsek ve omuz gibi temel üst vücut elemanlarının çalışma duruşları ve hareketleri OCRA indeksi ile değerlendirilir.

OCRA Metodu, sıklıkla ve tekrarlanan taşımaların hesaplanmasında kullanılır ve vücudun sağ ve sol kısımları için ayrı ayrı hesaplanır.

OCRA indeksi, iş süresince gerçekleşen teknik hareket sıklığı ile önerilen sıklık arasındaki ilişkiyi gösterir ve tekrarlı işlerin değerlendirilmesinde kullanılır.

Özetle, OCRA Metodu, montaj hattında tekrarlamalı işlerin ergonomik risklerini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. İş süresince yapılan teknik hareket sıklığı ile önerilen sıklık arasındaki ilişkiyi hesaplar ve bu sayede ergonomik riskleri belirlemeye yardımcı olur.

OCRA indeksi = iş süresince gerçekleşenTeknik hareket sıklığı / Önerilen Sıklık

OCRA literatüründe tekrarlı iş olarak geçen işler, çevrim süresi boyunca tekrarlı olarak yapılan işlerdir.

TEKNİK HAREKETLER :Bir işlemi gerçekleştirmek için yapılan temel manüel hareketlerdir (hareket ettirme, uzanma, alma, kavrama, tutma, bırakma, yürüme, kontrol etme, döndürme, itme, çekme, kesme, başlatma, sonlandırma, boyama, zımparalama, çekiçle çakma vb).

TEKNİK HAREKET SIKLIĞI : Bir dakikada yapılan teknik hareket sayısıdır. Teknik hareket sıklığı ve önerilen sıklık değerleri aşağıdaki formüllerle hesaplanır:

Teknik hareket sıklığı = Bir çevrimdeki teknik hareket sayısı*60/çevrim süresi  
Önerilen sıklık = SS*P*T*K*ERF*(DP*TİS)  

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tokgöz İş Sağlığı Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

WhatsApp, SMS, Mobil Telefon: +90 (532) 516 96 76
İzmir Merkez Ofis: Etiler Mah. 9 Eylül Meydanı A. Başaran No: 12 No: 120 Konak İZMİR TÜRKİYE

E-mail : drhasantokgoz@hotmail.com

www.tokgozgroup.com

TOKGÖZ İŞSAĞLIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ © 2009 Tokgozgroup.com