Ergonomi Risk Değerlendirme Yöntemleri Eğitimi ve Ergonomi Risk Değerlendirme

Ergonomi Risk Değerlendirme

Ergonomi risk değerlendirmesi, işyerlerindeki fiziksel çevrenin ve işin insan faktörleriyle uyumunu sağlamak için yapılan bir süreçtir. Bu eğitim, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan profesyonellere, ergonomik riskleri belirleme, değerlendirme ve önleme konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.

Neden Ergonomi Risk Değerlendirme ?

İçeriği:

Elle Yük Kaldırma İşlerinde Kullanılan Ergonomi Rehber Seçimi:

1.Revize Niosh Yük Kaldırma Denklemi : İşyerinde ağırlık kaldırma ve indirme görevleriyle ilişkili elle yük taşıma çalışmalarını değerlendirmek için kullanılan ergonomi risk değerlendme yöntemidir. Çalışma koşulları dikkate alınarak kaldırılabilecek yük ağırlığı belirlenir.
2.MAC tool : Elle taşıma işlemlerinin neden olduğu kas-iskelet bozuklukları (MSD'ler) gibi mesleki hastalıkları değerlendirmek için kullanılan bir ergonomik risk analiz aracıdır. 
3.The Key Indicator Method KIM-LHC : Tutma, taşıma, kaldırma faaliyetlerinin, bir ekipman yardımı ile itme çekme faaliyetlerinin, manuel çalışmaların yapıldığı ve el kol bilek zorlanmalarını içeren faaliyetleri, fiziksel kuvvet uygulanarak yapılan faaliyetleri, statik ve dinamik duruşları içeren faaliyetleri, uygun olmayan postür ile çalışmayı değerlendiren kendi içinde 6 farklı yöntemi ayrı ayrı ya da birlikte kullanımı bulunan her bir yöntem için farklı matematiksel hesaplamaların yapıldığı bir ergonomik risk analizi yöntemidir. 
4.WISHA Lifting Calculator : Elle kaldırma ve indirme görevlerinde basit ergonomik risk değerlendirmeleri yapmak için kullanılır. Form üzerinden duruşların süre ile birlikte çalışma yapılan faaliyetlere uygun olarak işaretlenmesi sonucunda kullanılan ergonomi analiz formudur.
5.Liberti Mutual Tabloları :


Yük Kaldırmaksızın Uzanmaya sebep olan Zorlayıcı Duruşların olduğu işlerde Kullanılam Ergonomi Rehberleri: 

1•Reba : REBA ergonomi risk değerlendirme (Tüm vücut değerlendirme metodu) yöntemi statik olsun dinamik olsun tüm vücut faaliyetleri esnasında çalışanın duruşunu analiz ederek mesleki kas ve iskelet rahatsızlıklarına neden olabilecek
çalışma şeklinin saptanmasına ve önlem alınmasına olanak sağlayan gözleme dayalı bir duruş analiz
metodudur.
2•Rula : Rapid Upper Limb Assessment Yöntemi ile Ergonomi Risk Analizinde çalışanın üst uzuvlarının maruziyetlerini hızlı bir şekilde ergonomik açıdan analiz eden bir ergonomi risk değerlendirme yöntemidir.
3•Owas : 1970 yılında Finlandiya çelik endüstrisi tarafından geliştirilen OWAS yönteminin çalışma duruşlarının değerlendirilmesi ve analizinde pratik bir yöntemdir. Ergonomi eğitimi almamış bir personel çok rahat uygulanabilir.
4•Wera : Workplace Ergonomic Risk Assessment (WERA), iş yerindeki fiziksel faktörleri değerlendirerek çalışanların maruz kaldığı ergonomik riskleri belirlemek için kullanılan bir ergonomik risk değerlendirme yöntemidir.
5•Job Strain İndex : İşletmelerdeki işlerin stres düzeyini değerlendirmek ve iş sağlığı ve güvenliği yönetimi için önemli bir araç olarak kullanılabilir. Bu yöntem sayesinde iş yerindeki stres kaynakları tanımlanabilir ve iş yükü, iş kontrolü ve destek gibi faktörlerin iyileştirilmesi için çözüm önerileri geliştirilebilir.
6•Hızlı Maruziyet Değerlendirmesi QEC (Quick Exposure Check) : Ergonomik risk analizi yapılacak işletmede hangi görevlerin bel, omuzlar, kollar, el bilekleri ve boyun maruziyetine sebep olduğunu değerlendirmek için kullanılan bir formdur. Gözlemcinin ve çalışanın birlikte etkiettiği bir hesaplama yöntemidir. Geniş işletmelerde ergonomik risk değerlendirmelerine hangi görevden başlamamız gerektiğine karar verdirir. Görev bazlı ergonomik değerlendirmedir.
7•The Key Indicator Method KIM-ABP : Tutma, taşıma, kaldırma faaliyetlerinin, bir ekipman yardımı ile itme çekme faaliyetlerinin, manuel çalışmaların yapıldığı ve el kol bilek zorlanmalarını içeren faaliyetleri, fiziksel kuvvet uygulanarak yapılan faaliyetleri, statik ve dinamik duruşları içeren faaliyetleri, uygun olmayan postür ile çalışmayı değerlendiren kendi içinde 6 farklı yöntemi ayrı ayrı ya da birlikte kullanımı bulunan her bir yöntem için farklı matematiksel hesaplamaların yapıldığı bir ergonomik risk analizi yöntemidir. 

 

Mesleki Tekrarlamalı Hareketlerin olduğu işlerde Kullanılam Ergonomi Rehberleri: 

1.OCRA :  Montaj hattında tekrarlı çalışmalarda ergonomik risk faktörlerini analiz etmek ve değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu metod, özellikle tekrarlamalı işlerin ergonomik risklerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir.
2.ART Tool : Tekrarlayan üst uzuv görevlerinin (kollar ve eller) ergonomik risk değerlendirmesi yapmak için kullanılan bir araçtır. Bu araç, Üst Ekstremite Bozukluklarının (ULD'ler) gelişimine katkıda bulunan tekrarlayan işlerdeki risk faktörlerini değerlendirmenize yardımcı olur.
3.Brief –Best Humantech : İşyerinde çalışanların bedensel rahatsızlık riskini değerlendirmek için bir görüntü tabanlı bir yöntemdir. Bu yöntem, işlerin fotoğraflarını çekerek ve özel yazılımlar kullanarak görsel analizler yaparak ergonomik risk faktörlerini belirlemeye ve iyileştirmeye yönelik bilgi sağlar.


Ofislerde Çalışmalarda Kullanılam Ergonomi Rehberi: 

1.ROSA : Bu yöntemlerle, ofislerde kullanılan sandalye, monitör, klavye, fare ve telefonların çalışma duruşlarında ne düzeyde bozukluklara yol açtığı ve bu bozuklukların vücutta hangi bölgelerde ne düzeyde rahatsızlık oluşturduğu incelenecektir.
2.Computer Workstation Assessment Checklist


İtme Çekme Durumunda Kullanılan Ergonomi Rehberi: 

1.RAPP Tool : Rapp Tool (Risk assessment of pushing and pulling) Elle itme ve çekme işlemlerindeki temel risklerin değerlendirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Yüklü arabaları veya tekerlekli kafesleri hareket ettirmek veya yükleri sürüklemek, çekmek, kaydırmak veya yuvarlamak gibi operasyonları değerlendirir.
2.The Key Indicator Method KIM-PP : Tutma, taşıma, kaldırma faaliyetlerinin, bir ekipman yardımı ile itme çekme faaliyetlerinin, manuel çalışmaların yapıldığı ve el kol bilek zorlanmalarını içeren faaliyetleri, fiziksel kuvvet uygulanarak yapılan faaliyetleri, statik ve dinamik duruşları içeren faaliyetleri, uygun olmayan postür ile çalışmayı değerlendiren kendi içinde 6 farklı yöntemi ayrı ayrı ya da birlikte kullanımı bulunan her bir yöntem için farklı matematiksel hesaplamaların yapıldığı bir ergonomik risk analizi yöntemidir. 
3.Liberti Mutual İtme çekme Tabloları :

 

Anket İçin Kullanılan Ergonomi Rehberi: 

1.CORNELL KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIĞI TARAMASI (CMDQ) ANKETİ : CMDQ Anketi, çalışanların kas-iskelet sistemi sağlığını değerlendirmek ve rahatsızlıkların kaynağını belirlemek için kullanılan etkili bir araçtır.

2.Nova Nordic Kas İskelet Sistemi Anketi :

ISO STANDARTLARI VE YÖNETMELİKLER :  

Ergonomik risklerin değerlendirilmesi aşamasında Ergonomi ile ilgili ISO STANDARTLARI ve YÖNETMELİKLERDEN faydalanmaktayız.
ISO_11226_EN Evaluation of static working postures,
ISO_11228_1_EN Manual Handling, Lifting and carrying,
ISO_11228_2_2007_EN Manual Handling, Pushing and Pulling,
ISO_11228_3_2007_EN Manual Handling, Handling of low loads at high frequency ( repetition),
ISO 6385 Ergonomic principles in the design of Word systems.,
ISO 14738 Safety machinery – Antropometrik requirements fot the design of workstations at machinery,
ISO 15534 (All part ) Ergonomic design for the safety of machinery vb. gibi standartlardan ve
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
6331 Sayili İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunun 30. maddesi
İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
4857 Sayılı İş Kanunu
Avrupa Birliğinin 29/5/1990 Tarihli Ve 90/269/EEC Sayılı Konsey Direktifi
Meslek Hastalıkları, İşle ilgili hastalıklar ve hukuki davalardan

Kimler İçin Uygundur?

  • İş sağlığı ve güvenliği uzmanları
  • Endüstriyel mühendisler
  • İşyeri yöneticileri ve liderleri
  • İşçiler ve sendika temsilcileri
  • Ergonomi profesyonelleri

Sonuç:

Ergonomi Risk Değerlendirme Eğitimi, işyerlerindeki ergonomik riskleri belirlemek ve önlemek için gereken bilgi ve becerileri sağlar. Daha sağlıklı, güvenli ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için bu eğitimi alarak, işyerinizdeki ergonomik iyileştirmelere öncülük edebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tokgöz İş Sağlığı Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

WhatsApp, SMS, Mobil Telefon: +90 (532) 516 96 76

İzmir Merkez Ofis: Etiler Mah. 9 Eylül Meydanı A. Başaran No: 12 No: 120 Konak İZMİR TÜRKİYE

E-mail : drhasantokgoz@hotmail.com

www.tokgozgroup.com

TOKGÖZ İŞSAĞLIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ © 2009 Tokgoz Ergonomi